Доколку Ви Треба Наша Помош

*
 

Контакт телефони:

Мобилен: (+389) 072/243-550
Мобилен: (+389) 072/243-540
Достапни: 24/7

Прашање/забелешка?

Доколку имате прашање или забелешка во врска со сместувањето кликнете овде.

Online Контакт

Доколку сакате да контактирате со нас преку Skype кликнете овде.

Сите права се задржани - www.mihajlovo.mk Copyright © 2013 by Mitrov